Последни новини

Конкурс за студенти и докторанти по Програма Еразъм+ за 2017/018

Международен отдел обяви конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2017/18 година. Цялата необходима информациия и документи са публикувани на сайта на Програма Еразъм в СУ: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2017/05/10/конкурс-за-мобилност-с-цел-практика-по/

Семинар „Математическо моделиране”, 13.05.2017

На 13.05.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Гл. ас. Станислав Харизанов, ИИКТ/ИМИ – БАН, ще представи проблема:

Вариационни модели за сегментиране на дигитални изображения 

Семинар "Динамични системи и теория на числата"

Семинарът "Динамични системи и теория на числата" ще продължи работа на 9 май 2017 (вторник) от 16:15 ч. в зала 210 на ФМИ с доклад на Марин Генов "Понятие за холоморфност над крайно-мерни комутативни алгебри".

Поканват се студентите и преподавателите.

Служебни бележки

Служебните бележки от Турнира "проф. Борислав Боянов" и Националното състезание по компютърни мрежи могат да бъдат получени във ФМИ, стая 208, от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

Семинар по Математическа логика на 04.05.2017

На семинара по Математическа логика в четвъртък, на 04.05.2017 г. от 14:15 в заседателната зала на ФМИ  проф. Йанг Юе от Националния университет на Сингапур ще изнесе лекция на тема "A Computation Model on Real Numbers".

Заповядайте!

Катедра МЛП

Семинар „Математическо моделиране”, 29.04., събота, 15-17, зала 501, ФМИ

На 29.04., събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

1. Ивета Николова, магистър в МП «Изчислителна математика и математическо моделиране», ще представи проблема:

"Върху един модел на растеж на клетки, използващ схеми на реакция”

Допълнително обучение по ДИС 2

На 28.04.2017г. (петък) от 15:00 до 19:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ДИС 2 за специалност КН, първи курс, втори поток.

Обучението ще е в зала 210 във ФХФ с лектор Силви-Мария Гюрова.

Конкурс за академични длъжности

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  доценти по професионално направление:

4.5. Математика /Алгебра и приложения/ - един, за нуждите на катедра „Алгебра“;

1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика /Методика на обучението по информатика/ - един, за нуждите на катедра „Обучение по математика и информатика“;

всичките със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 31/18.04.2017 г.

Заявки за изпити от минали години

Заявки за изпити от минали години за лятна изпитна сесия на уч.2016/2017г./магистри и бакалаври/ ще се подават от 24.04.2017 до 19.05.2017г. включително в отдел Студенти, каб.221 на ФМИ

Страници