Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. И, ИС и СИ

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" ще се състои на 14.09.2018 г. както следва:

  • за спец. Информатика - от 14.30 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Информационни системи - от 14.00 часа в зала 01, ФМИ;
  • за спец. Софтуерно инженерство - от 15.00 часа в зала 01, ФМИ.

Учебен отдел