Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. КН, 17.09.2018

Нанасянето на оценките от Държавен изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" - специалност "Компютърни науки" ще се състои в понеделник, 17.09.2018 г. от 13:30 часа в зала 325, ФМИ.  

Учебен отдел