Оценки от ДИ проведен на 10 и 11 септември 2018 г., спец. М, ПМ и Стат

Оценките от Държавен изпит, проведен на 10 и 11 септеври 2018 г. на студентите от ОКС "бакалавър", направление "Математика" - спец. Математика, Приложна математика и Статистика ще се нанасят на 12.09.2018 от 14 ч. в каб. 218, ФМИ.

Учебен отдел