ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия (ЗД и ИД), зимен семестър 2023/2024

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия (задължителни и избираеми дисциплини (ЗД и ИД)) на ОКС "Бакалавър" за зимен семестър на 2023/2024 уч.г.