ОКС "Бакалавър", зимна изпитна сесия, 2017/2018 уч. г., избираеми дисциплини

На страница "Студенти->Изпити"  е публикувана зимната изпитна сесия на 2017/2018 уч. г. , избираеми дисциплини за ОКС "Бакалавър", всички програми. 

Моля следете за възможни корекции!