ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2023/2024

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2023/2024 за ОКС "Магистър".

3 октомври – 23 октомври (включително) 2023 г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 
Обща информация за кампанията (вж. Кампания с 1 етап) 
Обща информация за дисциплините

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Избираеми дисциплини по магистърски програми
Информацията за избираемите дисциплини  по МП ще се допълва. Разписът на учебните занятия ще бъде публикуван на адрес "Начало"->"Студенти"->"Разпис"
Моля следете за промени. При въпроси се обръщайте към титуляра на дисциплината или към ръководителя на МП. Контактите на ръководителите на отделните програми може да намерите тук.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.

Страница на кампанията: "Начало"->"Студенти"->"Кампания за избираеми дисциплини"