ОКС "Магистър", разпис на учебните занятия, зимен семестър 2023/2024

На страница "Студенти"-> "Разпис" е публикуван разписът на учебните занятия, всички дисциплини, на ОКС "Магистър" за зимен семестър на 2023/2024 уч.г.

Моля следете за корекции и допълване  с разписи на още МП!