Организационна сбирка на МП „Мехатроника и роботика“, 9.10.2023

Организационната сбирка на МП „Мехатроника и роботика“ ще се проведе на 09.10.2023 от 18:00 ч., в зала 13А на ФзФ, сграда Б, 1 ет.

Ръководител на МП проф. д-р Георги Бояджиев