Организационни сбирки на Магистърските програми, 2022/2023

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян26.09.2022 г., 14.00 ч., ФМИ, кабинет 529.
Био- и медицинска информатика *проф. д-р Евгений Кръстев03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 500
Вградени системипроф. д-р Васил Георгиев03.10., 18.30 ч., ФМИ, кабинет 110/111
Вероятности, актюерство и статистикапроф. дмн Mарусия Божкова30.09., 18.30 ч., ФМИ, Заседателна зала (каб. 206, 2 етаж)
Електронно обучениепроф. д-р Елиза Стефанова03.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 018 - 2 курс; 03.10., 18.30 ч., ФМИ, зала 018 - 1 курс
Защита на информацията в компютърните системи и мрежидоц. д-р Милен Петров03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 200 - 1 курс; 03.10., 20.00 ч., ФМИ, зала 200 - 2 курс
Извличане на информация и откриване на знанияпроф. д-р Иван Койчев03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 229 - 1 курс; 03.10., 19.30 ч., ФМИ, зала 229 - 2 курс
Изкуствен интелектпроф. д-р Мария Нишева29.09., 18.00 ч., ФМИ, зала 326 - 1 курс; 29.09., 19.00 ч., ФМИ, зала 326 - 2 курс и семестриално завършили
Иновации  и  мултидисциплинарност  в  задължителната  подготовка
по  математика,  компютърно  моделиране  и  информационни технологии
доц. Николина Николова03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 018
Информационни системипроф. д-р Владимир Димитров03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 222
Логика и алгоритмипроф. дн Александра Соскова4.10., 15 часа, Физически факултет, кабинет 244
Логика и алгоритми (на англ.език)доц. д-р Христо Ганчев4.10., 15 часа, Физически факултет, кабинет 244
Мехатроника и роботикапроф. д-р Георги Бояджиев10.10., 18.00 ч., Физически факултет, кабинет 13 А
Разпределени системи и мобилни технологиипроф. д-р Красен Стефанов30.09., 18.00 ч., ФМИ, зала 325 - 1 курс; 30.09., 19.00 ч., ФМИ, зала 325 - 2 курс
Технологии за обучение в  профилирана подготовка
по информационни технологии
доц. Теменужка Зафирова-Малчева03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 018
Технологично предприемачество и иновации
в информационните технологии
проф. д-р  Десислава Антонова03.10., 18.30 ч., ФМИ, зала 500 

* На  3 октомври (понеделник) от 17.00 часа  в зала 500 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.
На срещата ще присъстват преподавателите по курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждането на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, трябва също да присъстват. Силно препоръчително се всички студенти да присъстват!
Ръководител на магистърска програма БМИ, проф. д-р Евгений Кръстев

Моля, следете за допълнение на още МП!