Организационни сбирки на Магистърските програми, 2022/2023

Магистърска програмаРъководител на магистърска програмаОрганизационна сбирка
Алгебра, геометрия и топологияпроф. д-р Азнив Каспарян26.09.2022 г., 14.00 ч., ФМИ, кабинет 529.
Био- и медицинска информатика *проф. д-р Евгений Кръстев03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 500
Вградени системипроф. д-р Васил Георгиев03.10., 18.30 ч., ФМИ, кабинет 110/111
Вероятности, актюерство и статистикапроф. дмн Mарусия Божкова30.09., 18.30 ч., ФМИ, Заседателна зала (каб. 206, 2 етаж)
Електронно обучениепроф. д-р Елиза Стефанова03.10., 18.00 ч., ФМИ, зала 018 - 2 курс;
03.10., 18.30 ч., ФМИ, зала 018 - 1 курс
Защита на информацията в компютърните системи и мрежидоц. д-р Милен Петровпрепоръчително в зала
03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 200 - 1 курс ;
03.10., 20.00 ч., ФМИ, зала 200 - 2 курс 
онлайн на адрес https://meet.jit.si/fmimsc
Извличане на информация и откриване на знанияпроф. д-р Иван Койчев03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 229 - 1 курс;
03.10., 19.30 ч., ФМИ, зала 229 - 2 курс
Изкуствен интелектпроф. д-р Мария Нишева29.09., 18.00 ч., ФМИ, зала 326 - 1 курс;
29.09., 19.00 ч., ФМИ, зала 326 - 2 курс и семестриално завършили
Иновации  и  мултидисциплинарност  в  задължителната  подготовка
по  математика,  компютърно  моделиране  и  информационни технологии
доц. Николина Николова03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 018
Информационни системипроф. д-р Владимир Димитров03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 222
Логика и алгоритмипроф. дн Александра Соскова4.10., 15 часа, Физически факултет, кабинет 244
Логика и алгоритми (на англ.език)доц. д-р Христо Ганчев4.10., 15 часа, Физически факултет, кабинет 244
Математическо моделиране в икономикатадоц.д-р Весела Стоименова  03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 514
Мехатроника и роботикапроф. д-р Георги Бояджиев10.10., 18.00 ч., Физически факултет, кабинет 13 А
Разпределени системи и мобилни технологии** проф. д-р Красен Стефанов30.09., 18.00 ч., ФМИ, зала 325 - 1 курс;
30.09., 19.00 ч., ФМИ, зала 325 - 2 курс
Софтуерни технологиипроф. д-р Силвия Илиева07.10., 8:30 ч., СУ, блок 2, зала С - 1 курс       
17.10., 18:30 ч., СУ, блок 2, зала С - 2 курс
Технологии за обучение в  профилирана подготовка
по информационни технологии
доц. Теменужка Зафирова-Малчева03.10., 17.00 ч., ФМИ, зала 018
Технологично предприемачество и иновации
в информационните технологии
проф. д-р  Десислава Антонова03.10., 18.30 ч., ФМИ, зала 500, 2 курс
03.10., 19.00 ч., ФМИ, зала 500, 1 курс

* На  3 октомври (понеделник) от 17.00 часа  в зала 500 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение), приети в 1 и 2 курс на магистърската програма Биомедицинска информатика на ФМИ при СУ.
На срещата ще присъстват преподавателите по курсовете, предвидените в магистърската програма. Преподавателите ще представят съдържанието на своите курсове  заедно с информация за провеждането на обучението. Студентите, на които предстои планиране на учебна дейност преди завършване, работа по преддипломен проект или стаж, трябва също да присъстват. Силно препоръчително се всички студенти да присъстват!
Ръководител на магистърска програма БМИ, проф. д-р Евгений Кръстев

** На 30.09.2022 от 18:00 часа в зала 325 ще се проведе организационна среща за преподаватели и студенти на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" (РСМТ) за откриване на зимния семестър на учебната 2022/2023 година.
Ще бъдат представени накратко курсовете в програмата за зимния семестър, изискванията и организационни въпроси. Със студентите от втори курс ще бъдат обсъдени въпроси относно дипломните работи.
Участието на всички студенти е силно препоръчително!
Ръководител на магистърската програма РСМТ, проф. д-р Красен Стефанов

Моля, следете за допълнение на още МП!