Отчитане на ИД "Стаж по информатика" и ИД "Стаж по математика", зимен семестър 2023/2024

Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2023/2024 учебна година:

Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 15 януари 2024 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, като след това се качват в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2023/2024.
Защита на стажа като дата и час ще бъдат определени в зависимост от броя на студентите. Моля, поставете снимки в профилите си в Мудъл.
Ключ за достъп до курса се изпраща по ел. поща, след поискване от студентите.
Документите са изтеглят от: https://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по математика" за зимен семестър на 2023/2024 учебна година:

Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по математика" е 15 януари 2024 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg