Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 08.09.2022 г. Обновена!

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 8 септември 2022 г. (четвъртък). Срещата ще се проведе изцяло онлайн (моля следете за евентуална промяна в линка / допълнителна информация преди срещата). 
Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Подаване на документи за кандидатстване: от 01.07.2022 г. до 12.09.2022 г. вкл. чрез онлайн система за кандидатстване.
Конкурсни изпити: на 14.09.2022 г. по график, който ще бъде публикуван на сайта на ФМИ.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием се публикува на уеб сайта на ФМИ (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/magistr).
Покана за Zoom срещите