Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 3.09.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 3 септември 2018 г. (понеделник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

  • от 16:00 часа в зала 325 на ФМИ – специалности МАТЕМАТИКА, ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА и МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  • от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ – специалност ИНФОРМАТИКА

Подаването на документи за кандидатстване ще става онлайн в срок до 05.09.2018 г. вкл.  или на място във ФМИ, каб. 220, в срок от 22.08. до 05.09.2018 г.вкл.

Конкурсни изпити: на 13.09.2018 г. по предварително оповестен график.

Подробна информация за предлаганите от ФМИ магистърски програми и условията за прием е публикувана на уеб сайта на ФМИ (https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/magistr).