Плащане на такса през СУСИ, промяна при генериране на заяката за каса на EasyPay

Има промяна при генериране на заявката за плащане на каса на EasyPay. Моля вижте раздел "Генериране на заявка и плащане" в ръководството.