Прием за ОКС "магистър", график на състезателните изпити, 13.09.2018