Първа лекция на ИД "Философия на математиката" , преподавател Вл. Сотиров, 4.10.2021

Първата лекция на Владимир Сотиров за представяне на курса "Философия на математиката" ще се състои на 4 октомври 2021, понеделник, от 16:15 в зала 500. Заповядайте!