Първо събитие на Студентски клуб по математика и информатика с гост-лекция на Мартин Минчев, 17.04.2024

Първата лекция към Студентския клуб по математика и информатика ще се проведе на 17.04.2024 г. (сряда) от 18:00 часа в зала 326 на ФМИ.
Темата е „Търсене в широчина и дълбочина в случайно наредени дървета“ и ще бъде изнесена от докторант Мартин Минчев.
Всички интересуващи се са добре дошли!
Повече информация - тук: https://www.facebook.com/events/1001911371565457