ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, задочно обучение, зимен семестър 2018/2019