Семинар „Математическо моделиране”, 19.04.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 19.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Васил Иванов, магистър в МП ИМММ, ФМИ, ще представи проблема:

Лазерни сканиращи камери в индустриалната роботика

Резюме: В "четвъртата индустриална революция" (industry 4.0) централно място заема т.нар. "софтуерна автоматизация" (soft automation), при която автоматизацията се постига чрез събиране и обработка на данни в реално време от околната среда. Това позволява висока степен на адаптивност на тези системи, без да е необходима човешка намеса. В този семинар ще бъде разгледана една такава сензорна система - лазерна сканираща камера, като по-подробно ще се акцентира върху камера моделите, които са използвани, обработката на записаните изображения и управлението на роботската система с извлечената информация.