Семинар „Математическо моделиране”, 30.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 30.03., вторник, от 17:15 до 19 часа, Калинка Иванова, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема
Криптографска защита на информацията.

Резюме. Разглежда се основен математически апарат за решаване на приложни проблеми в областта на криптографска защита на информацията. Прави се сравнение между симетрични и асиметрични криптографски системи и се представя значението на математически методи за реализиране на сигурно предаване на криптографски ключове и електронни документи. Дискутират се следните криптографски алгоритми: Diffie and Hellman, RSA, DSA, както и приложението на RSA и DSA за генериране на електронен подпис. Показани са предимствата на криптографията, основана на елиптични криви. Представят се изследвания на лектора, свързани със сигурността и защита на лични данни в архитектура за Оценяване, както и със защита при предаване на съобщения в група.