Семинар по Оптимизация, 15.04.2024

На 15 април 2024г. (понеделник) от 14:15 ч. в ауд. 303 на ФМИ ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Христина Топалова
Тема: Simultaneous perturbed minimization of a convergent sequence of functions

Поканват се всички интересуващи се.