Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", 1 - 5.07.2024 г.

Университетът на Любляна, Словения, организира лятно училище "Mathematics in Ljubljana 2024", което ще се проведе от 1 до 5 юли 2024 г. Лятната школа има за цел да представи най-съвременните изследвания в областта на математиката на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение, което да им помогне при избора на тема за бъдещите им изследвания. Темите ще бъдат представени от водещи експерти в тези области, работещи в Любляна. Участието в лятното училище е безплатно и ще се проведе на английски език. Повече подробности, включително формуляр за кандидатстване, можете да намерите на следния адрес:
https://mathematicsinljubljana.fmf.uni-lj.si/