Випуск 2023 г. на ФМИ се дипломира - снимки и видео

На 2 февруари 2024 г. в 272-ра аудитория в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония, на която 361 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. на Факултета по математика и информатика получиха дипломите си за завършено висше образование. 50 абсолвенти са с отличен успех, а пълните отличници са 17.

Тържеството бе открито от декана на факултета проф. д-р Мая Стоянова, която поздрави абсолвентите, техните преподаватели и близки. Обърна внимание на привилегията, която със сигурност другите колеги от подобни специалности няма да имат - навсякъде, където отидат на интервю за работа, абсолвентите на ФМИ ще имат огромното преимущество, че са възпитаници на този факултет.

Специално приветствие отправи и заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Първан Първанов. Той изтъкна и един успех на всички, присъстващи в аудиторията – отново в рейтинговата класация на висшите училища в България не само в направленията математика и информатика и компютърни науки, а всеобщата класация по всички направления най-високият резултат е на Софийския университет в направленията „Информатика“ и „Математика“. Това са успехи на Факултета по математика и информатика.

В рамките на тържеството абсолвентите дадоха тържествено обещание като випускници на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, че където и да се реализират, със своите качества, опит и поведение, ще отстояват авторитета и издигат престижа на ФМИ, оставайки завинаги част от неговата общност. След положеното обещание заместник-ректорът на Софийския университет доц. Първанов обяви випуск 2023 г. на Факултета по математика и информатика за завършил.

Отличникът Пламен Иванов от специалност „Приложна математика“ също отправи поздрав към завършващите от името на завършващите бакалаври, а от името на магистрите поздрав поднесе Елена Тупарова, също пълен отличник.

Разгледайте всички снимки тук: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/7F5S8jR9CNLXegX
Подробна информация - тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zav_rshi...

Видео с приветствията