Временно недостъпна ще бъде системата за електронно обучение на ФМИ (Moodle), 00:30-08:00, 18.02.2024

Уважаеми колеги,

На 18.02.2024г. от  00:30  до 08:00 часа ще се извърши периодично обновяване на системата за електронно обучение Moodle.
https://learn.fmi.uni-sofia.bg .
В този период системата ще бъде недостъпна.

ЛИО