XIX национално състезание по компютърни мрежи за ученици, 2024

Деветнадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12  клас се проведе в периода 19-21 април 2024 година. Събитието е традиционно организирано от Министерството на образованието и науката, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) - Факултет по математика и информатика (ФМИ) и Сиско академията към СУ-ФМИ.   

      

Близо 50 ученици от цялата страна се събраха във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, за да се състезават в двата кръга на състезанието - теоретичен тест за всички участници и практически казус със софтуерен симулатор във виртуална компютърна мрежа. За подготовката на тестовите задачи преподавателите от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ използват материали от световно признатата програма „Сиско мрежова академия“.
При церемонията по награждаването на финалистите, Зорница Якова, член на националното жури, обяви победителите. Първо място заема Боян Жечев (11 клас), от Технологично училище електронни системи към Технически университет /ТУЕС/, гр. София. На второ и трето място се класират съответно Калоян Димитров (12 клас) и Викторио Миланов (12 клас), също от ТУЕС. Отборът на училището заема общо 14 призови места и награди.
Наградени бяха и най-младият представил се участник Георги Илиев (9 клас) и най-добре представилата се участничка Моника Спасова (12 клас), които също са възпитаници на ТУЕС.
Учениците, чиито резултати от теста и практическия казус на състезанието се оценяват между 5.50 и 6.00 в шестобалната система, получават право на обучение във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, като тази оценка им се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността.


Победителите бяха поздравени от проф. д-р Красен Стефанов – председател на националното жури, който поздрави участниците от името на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и Декана на ФМИ – като домакини на състезанието. Той благодари на всички за усърдната работа, подготовката и успешното участие в състезанието и им пожела успехи и да се реализират възможно най-добре в избраната от тях сфера.
Николай Василев, старши експерт в Регионално управление на образованието – София-град, изрази поздравленията си към финалистите и от името на основния организатор МОН, като им пожела да вземат най-доброто от своите учители и го предадат на следващите поколения, които обаче да останат в България.
Веселка Филипова, заместник-директор на Професионалната гимназия по високи технологии „Александър Ст. Попов“, гр. София, поздрави финалистите за техния ентусиазъм и дързост да измерят своите знания, което ще им помогне напред в постигането на по-високи цели.

 
Церемонията по награждаването се проведе в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади към МОН, който предостави отлични условия за подобни събития.
Повече информация може да откриете в сайта на състезанието: https://contest.cisco.uni-sofia.bg