Юбилейно десето издание на Междууниверситетското състезание по математика, 16.12.2023

На 16 декември 2023г. във ФМИ се проведе Юбилейното десето издание на Междууниверситетското състезание по математика. В него взеха участие студенти от ФМИ и ФХФ на Софийския университет, ФПМИ и ФКСТ на Техническия университет - София, УАСГ и от Академията на МВР.
Състезанието беше открито с приветсвие от декана на ФМИ - проф. Мая Стоянова. Участниците бяха разпределени в три групи - "А", "Б", "В". Група "А" бе предназначена за студентите от бакалавърски програми с най-интензивно изучаване на математически дисциплини. Състезателната тема се състоеше от 4 задачи, а времето за работа бе 4 часа.

Студентите от ФМИ спечелиха всички златни и сребърни медали в група "А". Златните медали бяха завоювани от Виолета Кастрева (КН), Петър Петров (КН) и Кристиян Гърчев (КН).
Медалите бяха връчени от проф. Мая Стоянова, доц. Първан Първанов (зам.-ректор на Софийския университет) и доц. Станислава Стоилова (зам.-декан на Факултета по транспортно строителство към УАСГ). Журито, което изготви темите и оцени работите на състезателите, включваше доц. Асен Божилов (ФМИ), доц. Иван Гаджев (ФМИ), гл. ас. Стоян Апостолов (ФМИ), ас. Емилиян Рогачев (ФМИ), доц. Станислава Стоилова (УАСГ) и гл. ас. Екатерина Лазарова (ТУ).