Задочно обучение, разпис на занятията, летен семестър 2022/2023 уч.г.

На страница "Студенти"->"Разпис"  е публикуван разписът на очните занятия (23.01. - 27.02.2023) за летен семестър, 2022/2023 уч. г. на ОКС "Бакалавър", задочно обучение (спец. Математика и информатика-задочно).