Заповед № РД-29-13/18.02.2022 г. на Декана на ФМИ

Във връзка със заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. на министъра на здравеопазването и точки от 4.1 до 4.9 от Заповед № РД-19-46/18.02.2022 г. на Ректора на СУ, доц. д-р. Първан Първанов, декан на ФМИ, издава следната Заповед № РД-29-13/18.02.2022 г.. Заповедта се отнася до провеждане на учебния процес и работата на администрацията за периода 21.02.2022 год. до 12.03.2022 год