ЗИМНА СЕСИЯ, 2021/2022 - ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2021/2022 уч. г. на ОКС "Магистър", задължителни и  избираеми дисциплни.