9th International Conference on Numerical Methods and Applications (NM&A'18), August 20 - 24, 2018, Borovets, Bulgaria

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Кл. Охридски" е основен организатор на Деветото издание на  Международната Конференция по Числени Методи и Приложения, което ще се проведе от 20 до 24 август 2018 г. в Боровец, България. Детайлна информация за тазигодишното и за предишните издания на конференцията се намира на сайта: http://nma18.fmi.uni-sofia.bg/
Сайтът се обновява периодично. Актуалната за момента информация и важните срокове са систематизирани и във Второто събщение за NM&A'18.
Драги колеги, апелираме както за Вашето участие, така и за разпространение на информацията за NM&A'18 сред колеги в страната и в чужбиина.

От Организационния Комитет на NM&A'18.