научно-изследователска дейност

Публична защита на дисертационен труд на Панайотис Анагносту за придобиване на ОНС "Доктор", 27.06.2024

Публична защита на дисертационен труд на Кристин Александрова за придобиване на ОНС "Доктор", 26.06.2024

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност