научно-изследователска дейност

11-а НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“, 2021

  
Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“.  Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2021 г., като и тази година ще бъдат присъдени 3 стипендии на стойност 5000 евро всяка.

Конкурс за доцент във ФМИ, срок 16.06.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 32/16.04.2021 г .

За доцент по професионално направление 

Страници

Subscribe to RSS - научно-изследователска дейност