Конкурс „Млад предприемач в науката“ 2024

За трета поредна година   Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ „Св. Климент Охридски“ организира конкурс „Млад предприемач в науката“. 
През 2024 година той ще се проведе съвместно със Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски“. 
Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.
Срок: I етап - 1.04.2024; II етап - 15.09.2024 (краен срок)

Общи условия на конкурса
Заявка за участие