Конкурсна сесия на ФНИ на СУ "Св. Кл. Охридски", 2024

Със заповед на Ректора № РД-19-58/01.02.2024 г. е обявена конкурсната сесия на ФНИ на СУ за 2024 година.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 ч. на 29 февруари 2024 г.

Информация за конкурсната сесия е публикувана на сайта на ФМИ.