Награди за принос в науката „Питагор“ 2023 г.

Желаещите да кандидатстват следва да попълнят и изпратят по електронна поща до отдел "Научна и проектна дейност" (npd@admin.uni-sofia.bg) изискуемите документи, съгласно изискванията, достъпни на адрес: https://web.mon.bg/bg/101208. С оглед обобщаване и подаване на кандидатурите от Университета към МОН, участниците следва да изпращат своите документите в срок до 24 март 2023 г. (включително).

Информация за конкурса.