Научен семинар "Learning Families of Algebraic Structures from Text and Scott-Continuous Embeddings", 28.03.2024

На 28 март 2024 г., четвъртък, от 15 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе научен семинар на тема "Learning Families of Algebraic Structures from Text and Scott-Continuous Embeddings" с лектор проф. Александра Соскова.

Анотация на доклада: 
We adapt the classical notion of learning from text to computable structure theory. Our main result is a model-theoretic characterization of the learnability from text for classes of structures. We show that a family of structures is learnable from text if and only if the structures can be distinguished in terms of their theories restricted to positive infinitary Sigma_2 sentences. We characterize the learnability from text in terms of Scott-continuous functions.
This is a joint work with: N. Bazhenov, E.Fokina, D. Rosseger and  S. Vatev

Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.  
Това е първа сбирка на научният семинар към проект "Ефективни изчисления и алгоритми. Приложение при решаване на теоретични и практически проблеми от различни научни области".
Материалите са на английски език, но ако всички присъстващи са българи, презентацията ще бъде на български език.