Научен семинар "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики ", 7.03.2024

На 7 март 2024 г., четвъртък, от 17:15 в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Модел на система за визуализиране на учебни аналитики " с лектор гл. ас. Дафинка Митева. Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Анотация: Съвременните системи за електронно обучение събират и съхраняват големи обеми от данни. Те предоставят възможност за по-задълбочен анализ и ефективно оптимизиране на обучението. В същото време големите обеми от данни изискват повече време, усилия и ресурси, за да се извлече от тях полезната информация.

Тази презентация представя изследване, което предлага модел на система eAnalytics за визуализация на учебни аналитики, който чрез използване на методите за визуализация на големи обеми от данни улеснява интерпретацията на данните и подпомага навременното вземане на правилни решения. Изследването описва архитектурен модел, който се състои от три основни компоненти: Свързване на източниците на данни; Управление на данните и Визуализация на учебните аналитики. Последният компонент предоставя възможност за избор между три метода за визуализиране: чрез използване на готово виртуално табло, чрез предоставяне на шаблон на виртуално табло или чрез създаване на изцяло персонализирано виртуално табло. Представя се прототипирането на модела и неговото тестване с помощта на функционални тестове и „Think aloud protocol".

Проектът AI-BEST (AI and Big data for Education, Software and information Technologies) - Приложение на изкуствения интелект и големите данни в образователните, софтуерните и информационните технологии е проект на ФМИ, който стартира през месец юли 2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01. Основна цел на AI-BEST е изследване и разработване на подходи и технологии за приложение на методите на изкуствения интелект и големите данни в различни области на информатиката и компютърните науки.