Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини"

Проект по Еразъм+ "Формиране на критично мислене и медийна грамотност като защита срещу медийни манипулации, дезинформация и фалшиви новини" се осъществява от ентусиазирани екипа от четири европейски университета от България, Германия, Полша и Италия.  Проектът е  фокусиран върху разработването на систематичен модел на преподаване на критично мислене и медийна грамотност и е насочен и както към подобряване на компетенциите на преподавателите за прилагане на критично мислене в тяхното преподаване, така и към повишаване на междукултурните компетенции на участниците и укрепване европейското измерение на институциите в образованието.
След създаването на систематичен курс от 30 академични часа по критично мислене и медийна грамотност е планирано усъвършенстване на съдържанието на курса, за целта от 22 до 29 април 2024 година в Жешов, Полша ще се проведе пилотиране на курса със студентите от 4те университета.