Публична академична лекция на Проф. дн Огнян Христов, 25.01.2024