Публична лекция на ас. д-р Теменужка Малчева, 4.09.2018

 

Лектор: ас. д-р Теменужка Малчева

Тема: Средства и подходи при проектиране на образователен софтуер за потребители със специални образователни потребности, прилагани при обучението на студенти от ФМИ

Кога: 4 септември 2018 г. (вторник), 10:00 часа

Къде: Заседателна зала на ФМИ