Публична лекция на гл.ас. д-р Валерия Симеонова, 4.09.2018

Лектор: гл.ас. д-р Валерия Симеонова

Тема: Методи за интелигентни изчисления, при обработка и анализ на данни, идващи от природните науки

Кога: 4 септември 2018 г. (вторник), 11:00 часа

Къде: Заседателна зала на ФМИ