Публична защита на дисертационен труд на Деян Джундреков за придобиване на ОНС "Доктор", 23.04.2024

 

Кандидат: Деян Живков Джундреков    

Дисертационен труд:  Градуирани алгебри и некомутативна теория на инвариантите (Graded algebras and noncommutative invariant theory)
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 23.04.2024 г., 15:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.