Публична защита на дисертационен труд на Илиана Цветкова за придобиване на ОНС "Доктор", 26.03.2024

 

Кандидат: Илиана Иванова Цветкова  

Дисертационен труд:  Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант
достъпен на вътрешната част на сайта до провеждане на защитата

Кога: 26.03.2024 г., 13:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.