Публична защита на дисертационен труд на Николай Буюклиев за придобиване на ОНС "доктор" , 22.06.2023

 

Кандидат: Николай Буюклиев

Дисертационен труд:Клас С*-алгебри на Тьоплиц”
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 22 юни 2023 г., 17:30 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.