Последни новини

Випуск 2017 г. на Факултета по математика и информатика получи дипломите си за висше образование

На 15 януари 2018 г.в Аулата на Софийския университет се проведе тържествена церемония по повод дипломирането на випуск 2017 г. на Факултета по математика и информатика. На тържеството 450 бакалаври и магистри получиха своите дипломи за висше образование. Петнадесет от тях са пълни отличници.

9th International Conference on Numerical Methods and Applications (NM&A'18), August 20 - 24, 2018, Borovets, Bulgaria

Факултетът по математика и информатика, СУ "Св. Кл. Охридски" е основен организатор на Деветото издание на  Международната Конференция по Числени Методи и Приложения, което ще се проведе от 20 до 24 август 2018 г. в Боровец, България. Детайлна информация за тазигодишното и за предишните издания на конференцията се намира на сайта: http://nma18.fmi.uni-sofia.bg/

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.01.2018

Семинарът Динамични системи и теория на числата ще продължи работа на 16 януари 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклада 

Локално крайни модули с нормализиращо изображение на Ньотер.

Лектор: Васил Магаранов

Допълнителни обучения по "Изкуствен интелект", спец. КН, 4 курс, 1 и 2 поток, 13.01.2018

На 13 януари 2018г. (събота) от 08:00 до 12:00 и от 12:00 до 16:00 часа ще се проведат допълнителни обучения по Изкуствен интелект за специалност Компютърни науки, четвърти курс, първи и втори поток.

Обученията ще са в зала 02, ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по "Интелигентни системи", спец. СИ, 4 курс, 12.01.2018

На 12 януари 2018г. (петък) от 18:00 до 22:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Интелигентни системи за специалност Софтуерно инженерство четвърти курс. Обучението ще е в зала 01, ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

 

Допълнително обучение по "Дискретна математика", спец. ПМ, 2 курс, 16.01.2018

На 16 януари 2018 г. (вторник) от 12 часа в зала 603 на ФХФ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. 

Лектор: Светомир Стоименов

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 16.01. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема

"Ориентирана алгебрична топология и едновременни процеси".

Лектор: Димитър Христосков

Семинарът ще се проведе на 16 януари 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Страници