Последни новини

Допълнителен конкурс, програма „Еразъм+“ - мобилност с цел обучение, летен семестър 2018/2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за втора селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през летния семестър на академичната 2018/2019 година. 

Конкурсът предлага възможност за участие, включително и на бакалаври във втори курс, на новозаписани магистри и новозачислени докторанти

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 3.09.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 3 септември 2018 г. (понеделник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Конкурс за стипендианти по програма ”Study iT First”, 2018

Конкурсът е за студенти от 1-ви курс в ИТ специалност в български университет. Одобрените кандидати ще получат месечна стипендия, възможност за придобиване на работни практики със съдействието на личен ментор, както и възможност за стаж през лятото в развойния център на SAP в София.

Срок за кандидатстване: 10 октомври 2018 г.

Информация и документи за кандидатстване.

Публична лекция на доц. д-р Камен Делчев, 3.09.2018

 

 Лектор: доц. д-р Камен Делчев

 Тема: Адаптивно итеративно управление със самообучение за манипулационни роботи: Алгоритъм за ограничаване на траекторната грешка

 Кога: 3 септември 2018 г. (понеделник), 16:00 часа

ОКС "Бакалавър", разпис на учебните занятия, задочно обучение, зимен семестър 2018/2019

На страница "Студенти"->"Разпис"->"ОКС Бакалавър" е публикуван разписът на учебните занятия на спец. Математика и информатика - задочно обучение, ОКС "Бакалавър" за зимния семестър на 2018/2019 уч. г.

Страници