Последни новини

Избираем курс "Основи на администрирането" за РСМТ

На 30.09.2017 г. ускорено, по график, в зала 120 на ФМИ ще започне провеждането на избираем курс "Основи на администрирането" за всички студенти (независимо дали е приключена фазата на записване!) от РСМТ, които нямат необходимата подготовка по информационни технологии.

График за провеждането на курса:
30.09.2017, събота, 09-22 ч.
01.10.2017, неделя, 09-22 ч.
02.10.2017, понеделник, 19-22 ч.
03.10.2017, вторник, 18-22 ч.
04.10.2017, сряда, 18-22 ч.
05.10.2017, четвъртък, 18-22 ч.

Организационна среща на магистърска програма РСМТ, 2 октомври 2017

На 02.10.2017 г., понеделник, в зала 325 на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" (СУ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се състои организационната среща на всички студенти (вкл. и за студентите от платена форма обучение) от магистърската програма РСМТ на ФМИ при СУ, както следва:

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебната 2017/2018 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърската програма към съответната специалност при спазване на сроковете, посочени в чл. 26 и 27 от Правилника за прием на магистри в СУ.

Първо класиране (само по държавна субсидия) до 26.09.2017 г.

Срокът за записване на студентите, приетите на 1-во класиране, е 27 и 28.09.2017 г. в стая 220 на ФМИ

Второ класиране до 6.10.2017 г.

Отзвук от Юбилейната научна конференция „100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки"

На 11 септември 2017 г. се навършиха 100 години от рождението на големия български математик, обаятелен преподавател, символ на академизма, член кореспондент на БАН, професор Ярослав Тагамлицки. От 15 до 17 септември 2017 г. Факултетът по математика и информатика към СУ "Св. Климент Охридски" беше домакин и организатор на Юбилейната научна конференция "100 години от рождението на проф. Ярослав Тагамлицки". 

Повече за конференцията можете да прочетете тук

Конкурс за преподавателска мобилност по програма Еразъм + за 2017-2018

Обявява се конкурс за преподавателска мобилност с цел преподаване и обучение по програма Еразъм+ за 2017-2018 академична година. ФМИ разполага с квота от 3 места. Може да се кандидатства със заявление с цел обучение или със заявление с цел преподаване (краен срок: 16.10.2017г.), което се представя в стая 203 до 16 октомври 2017 г. /понеделник/..

Състезателните изпити за прием в МП на ФМИ ще се проведат на 12 септември 2017 г.

Състезателният изпит за прием в магистърските програми на ФМИ ще се проведе на 12 септември 2017 г. при следния график.

Разпределение по зали на кандидатите за изпит по информатика можете да намерите тук.

Страници