Последни новини

Допълнително обучение по Числени методи - подготовка за ДИ, спец. ПМ и Стат, 05.07.2018

На 05 юли 2018 г. (четвъртък) от 17 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Числени методи - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Допълнително обучение по Комплексен анализ - подготовка за ДИ, спец. ПМ и Стат, 04.07.2018

На 04 юли 2018 г. (сряда) от 17 часа в зала 310 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Комплексен анализ - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2018/2019 уч.г., 10.07.2018

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 10 юли 2018 г. (вторник) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Заявления за явяване на изпити от минали години, поправителна сесия, 2017/2018

Заявления за явяване на изпити от минали години за септемврийската (поправителна) изпитна сесия на уч. 2017/2018 г. (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение) ще се подават:

Кога: от 09.07.  до 07.08.2018 г.;

Къде: каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ, 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни).

Организационна среща за провеждането на ДИ, спец. И, ИС, КН и СИ, 02.07.2018

На 02.07.2018г. от 17 часа  в зала 325 ще се проведе организационна среща за провеждането на ДИ за специалностите "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство".

проф. Калоянова

Допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит, спец. КН, 07.07.2018

На 07.07.2018 (събота) от 10:00 часа ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ във връзка с държавния изпит за специалност Компютърни науки. Обучението ще е в зала 325 във ФМИ с лектор Ангел Димитриев.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по Математически анализ, подготовка за Държавен изпит, спец. ПМ и Стат, 22.06.2018

На 22 юни 2018 г. (петък) от 17 часа в зала 311 на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Математически анализ - подготовка за Държавен изпит  за студентите от специалности Приложна математика и Статистика. 

Лектор: Силви-Мария Гюрова.

Обучението се организира в рамките на програма ЕОС

Публична защита на дисертационен труд на Калоян Йовчев, 25.07.2018

За придобиване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”, докторска програма „Информационни технологии“.

Кандидат: Калоян Мариянов Йовчев

Тема: “Итеративно самообучение за управление на манипулационни роботи”

Кога: 25 юли 2018 г., 10:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Страници