Последни новини

Организационна среща на МП "Мехатроника и Роботика", 5 октомври 2017

Организационната среща за студентите, записани в магистърската програма "Мехатроника и Роботика", ще се състои на 05.10.2017 г. (четвъртък) от 19 00 ч. в стая 13А  на Физически Факултет, сграда Б, етаж 1.

Ръководител на програмата: проф. Бояджиев 

Организационна среща на МП "Софтуерни технологии", 2 октомври 2017

На 2 октомври 2017 г. (понеделник) от 17:00 ч в зала С (дясно крило, ет. 3, вратата с решетката) на блок 2, бул. "Цариградско шосе" 125 ще се проведе организационна среща на студентите от магистърска програма "Софтуерни технологии" във връзка с началото на 2017/2018 учебна година. Желателно е присъствието на всички новоприети студенти. 

Поканени са също студентите, интересуващи се от програмата или отделни учебни дисциплини;

Ръководител на магистърска програма СТ, проф. д-р Силвия Илиева

Организационна среща на МП "ИТ услуги и проекти", 3 октомври 2017 г.

Организационната среща на магистърска програма "ИТ услуги и проекти" ще се проведе на 3.10.2017 г. (вторник) в зала 02, ФМИ, както следва:

  •  от 18:00 ч. - за студентите от първи курс. Препоръчително е присъствието на всички приети студенти.
  •  от 19:00 ч. - за студентите от втори курс и семестриално завършили.

    Ръководител на магистърската програма: проф. Калоянова, kkaloyanova@fmi.uni-sofia.bg

Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 3 октомври 2017

Семинарът „Динамични системи и теория на числата” ще продължи работа с доклад на тема 
Некоторые аддитивные задачи теории чисел
Лектор: проф. Сергей Гриценко, (МГУ „Ломоносов” и МГТУ „Бауман”, Москва)

Семинарът ще се проведе на 3 октомври 2017 (вторник) от 16:15 ч. в заседателната зала на ФМИ.
Поканват се студентите и преподавателите. 

Организационна среща на МП "Логика и алгоритми", 3 октомври 2017

На 3 октомври 2017 г., сряда, в кабинет 201 ще се проведе организационната сбирка за МЛ "Логика и алгоритми", както следва:

  • от 13:15 часа за новоприетите студенти от първи курс
  • от 13:45 часа за студентите от втори курс

Ръководител на магистърската програма: доц. Александра Соскова

Избираем курс " ООП със C#.NET" за бакалаври (СИ,И, ИС, КН, МИ,ПрМ) и магистри от РСМТ, М&Р, ЕО, начало 2 октомври 2017

Лекциите на курса ще се провеждат в понеделник от 17- 20 в зала 200 на ФМИ. Практическите занятия  ще се провеждат в петък (1 гр) от 17- 19 в зала 320 и  в събота (2 гр) от 9.00-10.30, 10.30- 12.00 в зала  320 на ФМИ.
Първата лекция ще се проведе на 2 октомври. Присъствието на всички лекции и практически занятия е задължително за всички студенти, записали курса. Желаещите да се запишат в курса могат да сторят това само на първата лекция.
Лектор на курса проф. д-р Евгений Кръстев

Страници