Последни новини

Записване на новоприетите студенти във ФМИ, ОКС "Бакалавър", 2017/18 уч.г.

Записването НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ще става в каб. 221, отдел Студенти, ФМИ КАКТО СЛЕДВА: 

  •     Първо класиране – от 12 до 14 юли 2017 г. вкл. от 8.30 - 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  •     Второ класиране – от 19 до 21 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.30 ч.
  •     Трето класиране – от 26 до 28 юли 2017 г. вкл. от 8.30 – 12.00 и от 12.30-17.00 ч.

Студентите трябва да носят:

Отворените врати за магистърските програми във ФМИ

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 12 юли 2017 г. (сряда) в сградата на ФМИ – гр. София, бул. “Джеймс Баучър” № 5.

Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Квалификационни курсове за учителите по информатика и ИТ в 8. клас, м. юли 2017

Във връзка със запитвания от страна на учители относно квалификация за преподаване по новите учебни програми по информатика и информационни технологии за задължителна подготовка в 8. клас, Факултетът по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ организира

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ
по информатика и ИТ

Kонкурси за академични длъжности

Софийски университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурси за академични длъжности, както следва:

За  главен асистент по професионално направление:

със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник", бр. 51/27.06.2017 г.

Допълнително обучение по ДИС на 28.06.2017

На 28.06.2017 г. от 15:00  часа  в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за 4-ти  курс, специалност "Информационни системи" за подготовка за ДИ.
Лектор: д-р В. Гочев
Обучението се организира в рамките на програма ЕОС.

Обучение по Числени методи за студентите от специалност "Статистика"

Нa 26 юни 2017 г. (понеделник) от 13 часа в зала 313  на ФМИ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Числени методи за студентите от специалност "Статистика" 2 курс. 
Лектор: гл. ас. Ана Авджиева.

Лекция на доцент Yoshinobu Kano на 20 юни 2017

На  20 юни, вторник, от  14 часа в  зала 325 на  ФМИ Yoshinobu Kano - доцент от Университета в Shizouka, Япония: http://kanolab.net/kano/index.en.html
ще изнесе лекция на тема "Challenges in Natural Language Processing: Question Answering and Dialog System"

Лекцията е предназначена за широка публика. Може да разпространите тази информация сред колеги, които проявяват интерес към темата.

Страници