Последни новини

Семинар "Динамични системи и теория на числата", 16.01.2018

Семинарът Динамични системи и теория на числата ще продължи работа на 16 януари 2018 (вторник) от 16:15 ч. в зала 305 на ФМИ с доклада 

Локално крайни модули с нормализиращо изображение на Ньотер.

Лектор: Васил Магаранов

Допълнителни обучения по "Изкуствен интелект", спец. КН, 4 курс, 1 и 2 поток, 13.01.2018

На 13 януари 2018г. (събота) от 08:00 до 12:00 и от 12:00 до 16:00 часа ще се проведат допълнителни обучения по Изкуствен интелект за специалност Компютърни науки, четвърти курс, първи и втори поток.

Обученията ще са в зала 02, ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

Допълнително обучение по "Интелигентни системи", спец. СИ, 4 курс, 12.01.2018

На 12 януари 2018г. (петък) от 18:00 до 22:00 часа ще се проведе допълнително обучение по Интелигентни системи за специалност Софтуерно инженерство четвърти курс. Обучението ще е в зала 01, ФМИ с лектор Борис Величков.

Програма ЕОС

 

Допълнително обучение по "Дискретна математика", спец. ПМ, 2 курс, 16.01.2018

На 16 януари 2018 г. (вторник) от 12 часа в зала 603 на ФХФ ще се проведе допълнително краткосрочно обучение по Дискретна математика  за студентите от специалност Приложна математика 2 курс. 

Лектор: Светомир Стоименов

Програма ЕОС

Семинар „Топология’’, 16.01. 2018

Семинарът „Топология’’ продължава работата си с доклад на тема

"Ориентирана алгебрична топология и едновременни процеси".

Лектор: Димитър Христосков

Семинарът ще се проведе на 16 януари 2018 (вторник) от 17:15 ч. в зала 210 на ФМИ.

Списъци на абсолвентите'2017 на ФМИ, на които ще бъде връчена диплома за висше образование, 15.01.2018

На 15.01.2018 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2017 г. на ФМИ. 

Необходимо е абсолвентите да бъдат в Ректората по-рано същия ден, в 09.30 ч., за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.

Задочно обучение, разпис на занятията, летен семестър 2017/18 уч.г.

Публикуван е разписът на учебните занятия за летен семестър на 2017/2018 уч. г, за специалност Математика и информатика, задочно обучение. Връзка към него има от "Начало->Студенти->Изпити". Летният семестър на задочно обучение ще се проведе от 22.01.2018 г. до 16.02.2018 г.

Страници