Последни новини

За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Национална студентска олимпиада по компютърна математика' 2021

В периода от 5 до 7 ноември 2021 г. в гр. Банкя  ще се проведе Деветата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков" (CompMath-2021), ако епидемичната обстановка в страната позволява присъственото провеждане на мероприятия от подобен вид. Домакин на CompMath-2021  е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез факултетите си по Математика и информатика и Химия и фармация.

Схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“

Схемата е изготвена във връзка с т.5.1 от Заповед РД-19-327 / 27.9.2021 г. на Ректора на СУ, ЗВО, заповедите на МЗ, решенията на АС на СУ от 16.09.2020 г. и ФС на ФМИ от 17.09.2020 г.

ОКС "Магистър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър, 2021/2022

Стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2021/2022 за ОКС "Магистър".

29 септември – 20 октомври (включително) 2021г.

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт. 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ИЛИ ЗА ОТПИСВАНЕ!

Кандидатстудентски курсове по математика, 23.10.2021 и 24.10.2021

  • От 23 октомври 2021 г. започва  кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно) . Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.
    Записването е от 28.09.2021 до 21.10.2021 г. включително.

Страници