Последни новини

Изготвяне на лятна сесия 2021/2022, ОКС “Бакалавър”

За студентите от 1, 2, и 3-ти курс от ОКС “Бакалавър”

Лятната изпитна сесия е в периода 13.06.2022 - 08.07.2022 г.

От 06.04.2022 г. до 05.05.2022 г. студентите трябва да съгласуват с преподавателите си и да направят предложения  за дати и зали за изпитите по всички задължителни дисциплини. Предложенията се попълват от студентите отговорници на съответната специалност и курс в заявка по образец, която се получава в стая 209.

Семинар „Математическо моделиране”, 05.04.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 05.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, инж. Ангел Иванов от компания „ММ Solutions ЕАД”, ще представи проблема:
Геометрични трансформации в изображенията

Резюме:
Ще бъдат описани математическите модели на различни видове камери и проекции, как се реализират в съвременните процесори и как се определят параметрите на модела.

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика , 03.04.2022

На 3 април 2022г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от първа кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2022/2023 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

Семинар „Математическо моделиране”, 29.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 29.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, проф. дтн Росица Райкова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАНще представи проблема::

Реалистичен модел на скелетен мускул и на неговото управление

Семинар „Математическо моделиране”, 15.03.2022, ПРИСЪСТВЕНО в зала 514, ФМИ

На 15.03., вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, маг. Васил Пашов от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:
Имплементация на МКЕ за решаване на уравненията на Навие-Стокс за графични процесори.

Страници