Последни новини

Защита на дипломни работи на МП „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“ , 6.07.2021

За дипломанти в магистърски програми „Електронен бизнес“ и „Електронен бизнес и електронно управление“
Дипломна защита: 6 юли 2021 г., 15 часа, Заседателна зала на ФМИ

Изпит по "Философия и логика", 28.06.2021

Изпитът по "Философия и логика" ще се проведе на 28 юни, понеделник, от 16 ч. в зала 500. Носете си маски! Напътствия за изпита съм поместил в сайта за моите лекции в Мудъл.
Вл. Сотиров

Отчитане на ИД Стаж по информатика, лятна сесия 2020/2021

Всички студенти от ОКС "Бакалавър", които искат да им бъде признат стажът по ИД Стаж по информатика, трябва в срок до 18.06.2021 г. /петък/ най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключено споразумение за сътрудничество. Поради епидемичната обстановка в страната, документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg

Семинар „Математическо моделиране”, 14.06.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

Продължава Форумът на кариерното развитие 2021

Над 40 компании участват с виртуални и/или присъствени щандове (в прака пред ФМИ), както и представяне в смесен формат.

Събитието предизвиква голям интерес сред студентите на Факултета по математика и информатика, на Техническия университет – София, Факултет по химия и фармация и Физически факултет. Освен възможности за кариерно развитие, компаниите раздават и награди за правилно решени задачи! 

Страници