Последни новини

Тържествено откриване на академична 2022/2023 г. във ФМИ, 3.10.2022

Тържественото откриване на академичната 2022/2023 година ще се състои на 03.10.2022 г. /понеделник/.

За студентите от ОКС „БАКАЛАВЪР“ -  всички специалности от  15:00 ч.  в парка пред сградата на ФМИ.
След тържеството ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите в ОКС "Бакалавър" студенти по специалности, както следва:

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2022/2023 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември 2022 г. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“ във ФМИ, зимен прием 2022/2023

Онлайн системата за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2022/2023 ще бъде отворена до 21.09.2022 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Информация за класирането и записването на приетите кандидат-магистри, зимен прием 2022

Класирането (1. етап) на приетите кандидат-магистри ще бъде обявено на 27.09.2022 г. на сайта на ФМИ. Записването на приетите студенти ще бъде  от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, кабинет 220. 
За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Прием за СДК „Учител по информатика и информационни технологии“, 2022/2023

Обучението в едногодишния курс за следдипломна квалификация  „Учител по информатика и информационни технологии“ ще започне в края на месец ноември 2022 г. Занятията ще се провеждат съботно-неделно, през почивните дни, както и през ученическите ваканции. Таксата за обучение ще бъде между 1300 и 1500 лв., в зависимост от броя кандидати. Заплаща се на 2 вноски - първата е 700 лв. и се заплаща при кандидатстването, по банковата сметка в лева на ФМИ СУ ”Св. Кл. Охридски”: 

Нанасяне на оценките от Държавен изпит – септември 2022 г., направление "Информатика и компютърни науки" на 12.09.2022 г.

Оценките от Държавния изпит на студентите от направление "Информатика и компютърни науки",  проведен на 7 и 8 септември 2022 г., са публикувани на следната връзка:

https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=8582 

Оценките ще се нанасят в студентските книжки на 12.09.2022 г. (понеделник) в зала 229 на ФМИ съгласно следния график: 

Отворени врати за магистърските програми във ФМИ, 08.09.2022 г. Обновена!

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” организира отворени врати за магистърските програми към Факултета на 8 септември 2022 г. (четвъртък). Срещата ще се проведе изцяло онлайн (моля следете за евентуална промяна в линка / допълнителна информация преди срещата). 
Магистърските програми ще бъдат представени както следва:

Страници