Последни новини

Служебни бележки за доходите за 2021 год.

Служебните бележки за доходите по трудови и извънтрудови правоотношения за 2021 год. ще се получават по електронната поща. Необходимо е те да бъдат заявени предварително, чрез изпращане на трите имена на заявителя на адрес: kkacova@fmi.uni-sofia.bg. Получават се в срок до 5 работни дни след заявяването им.

Online Career MeetUp, 17 и 24.02.2022

Online Career MeetUp е онлайн събитие, по време на което работодатели представят себе си пред аудитория от студенти и отговарят на въпросите им за стаж, условия и възможности за кариерно развитие в съответната компания. 
Всяка една от компаниите представя себе си в рамките на 20 мин. Тематиката, която засягат представителите, освен кариерните възможности в съответната компания, засяга и ключови въпроси за младите специалисти без опит в сферата - полезни съвети при кандидатстване за работа, какви качества биха ги отличили, какви предимства и недостатъци крие сферата, към която са се насочили, и т.н.

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри, летен прием 2021/2022

Информация за класирането на приетите кандидат-магистри ще бъде обявена между 9 и 11 февруари 2022 г. на сайта на ФМИ. Записването на приетите студенти ще бъде  на 14.02.2022 г. и 15.02.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220.

За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

ИД Стаж по информатика

Крайният срок за изпращане на документите във връзка с ИД Стаж по информатика е 31 януари 2022 г. Документите да се изпращат на: career@fmi.uni-sofia.bg

Датата за изпита ще бъде обявена допълнително.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , 2022/2023 уч.г.

Информация за обявения конкурс (налични места и предлагани университети по факултети, условия и начин за кандидатстване) ще намерите тук.

Период за кандидатстване: 21.02.2022 (10:00 ч.) – 11.03.2022 г. (17:00 ч.)

Зимна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от зимната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Страници