Последни новини

График за записване на новоприети студенти в ОКС "Бакалавър", прием 2022

Трето класиране - окончателно

20.07.2022г. - всички специалности на ФМИ;
21.07.2022г. - всички специалности на ФМИ;
22.07.2022г. - всички специалности на ФМИ.

Записването се извършва във ФМИ при следната последователност от стъпки:

Организационна среща за провеждането на ДИ, спец. И, ИС, КН и СИ, 23.06.2022

На 23.06.2022 г. (четвъртък) от 16 часа  в зала 326 ще се проведе организационна среща за провеждането на ДИ за специалностите "Информатика", "Информационни системи", "Компютърни науки", "Софтуерно инженерство".

 доц. Трифонов

Служебни бележки по чл. 24 от Правилника за прием, 2022/23

Служебните бележки на първенците от Националната олимпиада по информационни технологии, участниците в Националното състезание по компютърни мрежи и на учениците от Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) са предоставени служебно в сектор „Прием на студенти“ на Ректората.

Деканат на ФМИ

Условия, отговори и примерни решения на задачите, КС изпит по Математика , 11.06.2022

На 11 юни 2022г.  се проведе кандидатстудентският изпит по Мaтематика от втора кандидатстудентска сесия, за прием в СУ "Св. Климент Охридски", 2022/2023 учебна година. Бе изтеглена изпитна Тема N:1.

ОТЧИТАНЕ НА ИД СТАЖ ПО ИНФОРМАТИКА И ИД СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА - ЛЯТНА СЕСИЯ 2021/2022

Всички студенти от ОКС "Бакалавър", които искат да им бъде признат стажът по ИД Стаж по информатика и Стаж по математика, трябва в срок до 17.06.2021 г. /петък/ най – късно до 17 ч. да представят необходимите документи, за да бъде отчетен стажът им в съответните фирми, с които университетът има сключено споразумение за сътрудничество. Документите се изпращат подписани и сканирани на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg

Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини.

Сесията е в процес на изготвяне, предстоят допълнения!

XIII Форум на кариерното развитие

На 7.06.2022 г. в двора на Факултета по математика и информатика на Софийския университет бе официалното откриване на тринадесетото издание на Форума на кариерното развитие на Факултета. Tой се провежда под мотото "Знам и искам да го докажа". Организатор на събитието е Кариерният център на Факултета. Форумът дава възможност за среща на живо между работодателите и студентите от всички факултети на Софийския университет и студенти от други университети.

Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Бакалавър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Бакалавър", задължителни (ЗД) и избираеми (ИД) дисциплини.

Семинар „Математическо моделиране”, 07.06.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 07.06.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Калоян Стоилов, магистър в МП „Изчислителна математика и математическо моделиране“, ще представи проблема:

Моделиране на нервни импулси

Семинар по Оптимизация, 06.06.2022

На 6 юни 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: On the small-time controllability of a class of polynomial control systems

Поканват се всички интересуващи се.

Страници