Последни новини

Заключителна конференция на проекта DigiLEAD, 19.12.2023

На 19 декември в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ще се проведе заключителната конференция на проекта DigiLEAD (Проект N: 2021-1-BG01-KA 220-SCH-000032711) на тема „Подкрепа на училищните лидери за разработване на стратегия за дигитална трансформация“. Конференцията се организира от Фондация „Институт за технологии и развитие“ със съдействието на Центъра за технологии на информационното общество към ФМИ – Софийски университет.

Откриване на новия Център за върхови постижения на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ по проекта УНИТе, 22.12. 2023

На 22 декември 2023 г. от 11:00 часа във фоайето на първия етаж ще се състои тържествената церемония за откриване на новата сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе в Кампус Лозенец на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Стажантска програма'24 на Есри България

Есри България предлага Пролетна стажантска програма 2024 - Стартирай ГИС кариера с перспектива.
Информация - параметри на програмата, кандидатстване.

Период на провеждане: 01.03.2024 г. – 31.05.2024 г
Краен срок за кандидатстване: 07.01.2024 

Плащане на семестриални такси за 2023/2024 уч. г., летен семестър чрез СУСИ, 20.12.2023 - 16.02.2024

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2023/2024 учебна година ще бъде в интервала 20 декември 2023 г. - 16 февруари 2024 г.

Забележка: по заповедта на ректора сроковете за плащане за летен семестър на учебната 2023/2024 г. са:

Страници