Последни новини

Студенти от ФМИ завоюваха 5 златни, 6 сребърни и 8 бронзови медала на НСОМ'2023, 12-14 май 2023 г., гр. Монтана

Софийският университет ”Св. Климент Охридски” беше домакин на Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ), която се проведе в периода 12 – 14 май 2023 г. в град Монтана.  Тя е най-мащабното математическо състезание за студенти в България и се организира със съдействието на Министерството на образованието и науката.

ФОРУМ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ 2023г.

На 10.05.2023 г. в двора на Факултета по математика и информатика на Софийския университет бе официалното откриване на четиринадесетото издание на Форума на кариерното развитие на Факултета. Tой се провежда под мотото "Знам и искам да го докажа". Организатор на събитието е Кариерният център на Факултета. Форумът дава възможност за среща на живо между работодателите и студентите от всички факултети на Софийския университет и студенти от други университети.

Държавен изпит за ОКС "бакалавър" , 11 и 12.07.2023

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" ще се проведе на 11.07.2023 г. и 12.07.2023 г. Подаване на заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 09 май до 16 юни 2023 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Подаване на заявления за явяване на изпити от минали години, лятна сесия 2022/2023

Подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2022/2023 г. става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години от лятна изпитна сесия- (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите  ще се изпращат на отдел Студенти -studenti@fmi.uni-sofia.bg

Страници